PTD:n TAVOITTEINA ON:

  • toimia jäsenkuntansa etujen ajajana
  • ajaa työsuhteeseen liittyviä asioita ja ehtoja kuten palkkausta, työaikaa, sijoitusta sekä työsuhteen pysyvyyttä
  • valvoa jäsenten ammatillisia,taloudellisia ja sosiaalisia etuja edustaen jäsenistöä työehtoja ja palkkausta koskevissa neuvotteluissa
  • selvittää ja tukea diplomi-insinöörien ja muiden akateemisten merkitystä ja asemaa Posti - ja Sonera -konsernien organisaatioissa
  • edistää korkeakoulutettujen asemaa ja arvostusta ja vaikuttaa aktiivisesti näiden arvostettujen asiantuntijoiden puolesta
  • parantaa tiedonkulkua ja aktivoida jäsenistöä mm TII-illoilla
  • lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja ylläpitää heidän keskuudessaan arvonmukaista henkeä