PTD Sinunnii yhistys!

PTD :n puhheenjohtajana Jouko Rautio
esittellöö sinulle meijän yhistyksen:


Klikkaamalla suurempi kuva  

PTD PTD ry:n puolesta minä toevotan Sinut tervetuulleeks tänne yhistyksen verkkosivuille. Myö tahotaan selvittee Sinulle meiän yhistyksestä, keetä myö ollaan ja mitä myö halutaan.

PeeTeeTee tässäpä Sinulle yhistystä kerrakseen!

PTD- yhistyksen puolesta tervetulloo vuan tänne Ison Rysän palstoille! Haluvan tässä selevittee sinulle meijän ikiomasta yhistyksestä ja miittee myö oekeestaan ollaan.

"PeeTeeTee" perustettiin jo aekoenaan vuonna 1954 " Posti- ja Telelaetoksen Tiploomi- insjnöörit ry:nä" silloese valtijon viraston Tiploomi-insjnöörien puolesta puhujaks ja sellaisiksi pyrkivien yllyttämiseks. Vuosiin kuluvessa mukkaaan tulj myös muunlaesta jäsenkuntoo (muumuassa PT Akateemis-yhistyksen jäsenet liittyivät meijän yhistykseen viime vuosjkymmenellä) ja siks’toeseks myös virma vaehto nimesä. Valtion laetoksesta ku tulj oekeen pörssiyhtijö eli Sonera ja toene valtionyhtijö eli Suomen Posti Oy. Vuonna 2000 meijän yhistyksen porukka vaehto sitte uuveks nimekseen Posti- ja Tietoliikenteen tiplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry. Nimi täsmee hyvin sennii vuoks, koska PTD vaehto myös emoyhistystä vuonna 1999. Yhistys eros poes TTT:stä (joka olj aekasemmin VTK) ja liitty Tietoliikenneliiton alaseks. Vuonna 2004 PTD liitty Toimihenkilöunionin alaseks ku TLL vuusijoetu TU:un. TU neuvottelloo työehoista virmassa. Usseita myös meiltä PTD:stä on siellä TU:ssakkii suuna ja piänä.

PTD yhistykseen kuluu jo nimesäkin mukaisesti enimmäkseen tiploomi-insinöörejä. Yhistyksen siäntöjen mukkaan siihen voe liittyvä akateemisen loppututkinnon suorittanut tae myös opiskelujaan lopetteleva toemihenkilö. Ehtona vuan on, että pittää olla töessä Sonera-konsernissa tai sitten Posti-konsernissa. PTD:ssä on myös kielenkiäntäjiä, lakjmiehiä, ekonomeja ja muita sellaisia. Jos oot tunnistanu ihtes tästä kuvvaaksesta, täätä het’ näeltä sivuilta löötyvä liittymisilmoitus. Täytä ja toemita se yhistyksen hallitukselle. Näen piäset ihtees parempaan seuraan. Mm Soneran entinen toemitusjohtaja Aalis Salin toemi aekoenaan usseeta vuosia aktiivisesti yhistyksessä, muumuassa varapuhheenjohtajana.

PTD yrittää siis toemia jäseniensä evuks. Tärkeintä on hoetoo työsuhteisiin liittyviä asioita ja ehtoja. Sellaisia kuten palakkaas, työaeka, sijoitus ja potkujen väesteleminen. Homma toemii jäsenistön mukkaan niinku yhistyksen kokkooksissa on tuumailtu ja mitä sen lisäks on kokkoosten välillä ilimitullu. .Jäseniä jeleppoovat PTD:n yhysmiehet ja TU:n luottamusmiesorkanisaatio, jotka yrittävät aattoo parraasa mukkaa mahollisissa riijoissa. PTD:n jäsenenä piäset naattimaan työttömyyskassasta. PTD haluvaa viiä etteenpäen korkeestikoolutettujen tilannetta ja arvonantoo Sonera- ja Postikonserneissa sekä myös vaekuttoo näien työmarkkinoella hyvin arvostettujen eksperttien puolesta. Vilikasehan jäsenille annettavista evuista verkkosivuilta!

PTD on täännä teekkari-intoo. Tämä myös näkkyy yhistyksen virallisissa kokkooksissa (joeta ylleensä on kaks vuoessa) ja myös teema-aeheesissa Teleinsinöörj-illoessa. Näessä jäsenillä on mahollisuus kuunnella alan viisaita ja myöskii rupatella heijän kanssaan. Vieraina on ollu mm. Soneran piällysmiehet, Postin piällysmiehet, Philipsin ja Ericssonin johto ja nii iespäin. TES-neovottelujen aekasissa illoissa jäsenet on piässeet kertoelemmaan halujaan ihan suoraan TU:n joholle.

Teleinsinöörj-illoissa ee olla turhan tärkeetä. Siitä voet lukaesta sivuilta. Teekkarit toohuilevat ekskursioetaan ja niihan sitä tekköö myös PTD. Niitä ku on tehty ihan Austraaliaan asti. On myös piipahettu kotjmuan kohteissa (kuten YLE, Finnaer, Ilmimavoemaen Hornetit, Viestikeskus Lokki ja nii iespäen. Näestäe voet lukaesta näeltä Ison Rysan sivulta ja vaekka ihhaella valokuvia palamujen varjossa kääskentelevistä peeteeteeläesistä.

PTD toevoo sinulle rattosia hetkiä näellä sivuilla. Tulehha mukkaa! .

 

PTD toevoo sinullekkii haaskoja kotvasia näellä sivuilla, tulehhan mukkaan!

Jouko Rautio, puhheejohtaja