PTD - din förening

P osti- ja T ietoliikenteen D iplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry

Kommunikationsanställda diplomingenjörer och akademiker PTD

Click för en större bbild

PTD :s ordförande Jouko Rautio presenterar föreningen
(och beklagar att länkarna hänvisar till finskspråkiga sidor)

PTD-föreningens vägnar önskar jag dig välkommen till våra webbsidor! Här skall du få hör om föreningen, vilka vi är och vad vi vill.

PTD grundades 1954 under namnet Posti- ja telelaitoksen diplomi-insinöörit ry. Föreningen hade två syften. Det ena var att driva diplomingenjörernas intressen vid det dåvarande statliga verket och det andra att upprätthålla teknologandan. Medlemskåren utökades med de akademiskt utbildades skara, PT:n akateemiset ry på 1990-talet. Arbetsgivaren utvecklades också under årens lopp, det statliga verket blev ett statligt affärsverk och delades senare upp i det statliga bolaget Posten Finland Ab och Sonera Abp, som sedan bolagiserades och introducerades på börsen. Då blev det dags för oss att ändra namnet och år 2000 registrerades det nya namnet Posti- ja tietoliikenteen diplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry. Namnet matchar med byte av förbund år 1999 utträdde PTD från TTT-förbundet (f.d. VTK) och gick över till Tietoliikenneliitto Kommunikationsförbundet. På året 2004 PTD gick över till Toimihenkilöunioni Tjänstemannaunionen. TU är förhandlingspart vid kollektivavtalsförhandlingarna med Sonera. Inom förbundet driver många PTD-aktiva medlemskårens intressen.

PTD har en medlemskår där diplomingenjörerna är i majoritet. Enligt våra stadgar kan anställda vid Sonerakoncernen eller Postkoncernen med har akademisk slutexamen (eller som är vid slutet av sina studier) ansöka om medlemskap. Till PTD hör ekonomer, jurister, översättare osv. Tycker du att beskrivningen stämmer in på dig är det bara att fylla i den anslutningsanmälan med fullmakt för medlemsavgift som finns i vinjetten invid. Sänd sedan in den till PTD:s styrelse. Som medlem kommer du kommer i gott sällskap, t.ex. Soneras f.d. verkställande direktör Aulis Salin var många år aktivt med i föreningen bl.a. som ordförande.

PTD driver medlemskårens intressen. Den viktigaste verksamheten är att driva frågor som gäller anställningsförhållandet och arbetsvillkoren: lön, arbetstid, placering, anställningstrygghet. Verksamheten styrs av medlemmarna. Ramarna för verksamheten är en plan som godkänns av medlemmarna vid valmötet på hösten och respons som medlemmarna ger. Medlemmarna får stöd av PTD:s kontaktpersoner och TU:s förtroendemannaorganisation, som erbjuder hjälp i eventuella konfliktsituationer. Som PTD-medlem hör du till en arbetslöshetskassa. PTD vill arbeta för de universitets- och högskolutbildades ställning och värdering vid Sonera- och Postkoncernerna och aktivt satsa på dessa efterfrågade experter. Medlemsförmånerna, se närmare listan.

PTD Teknologandan lever i PTD. Det märks inte bara under föreningens officiella möten (vanligen 2 möten/år) utan också på våra Teleingenjörskvällar, då medlemmarna får höra och diskutera olika frågor med höjdare. Som inledare har vi haft bl.a. Soneras ledning, Postens ledning, Philips och Ericssons direktörer. Våra sammankomster i kollektivförhandlingarnas tecken har gjort det möjligt för medlemmarna att berätta om sina önskemål direkt för TU:s ledning. Teleingenjörskvällarna är informella och avslappnade evenemang. Du kan läsa mera om kvällarna här på våra sidor under Teleinsinööri-illat. Teknologerna organiserar exkursioner och det gör PTD. Exkursioner har ordnats till Australien, men också inom Finland. Vi har besökt Rundradion, Finnair, vi har besett luftstridskrafternas Hornet-plan och signalcentralen Lokki m.m. Det kan du också läsa mera om här på våra sidor och beundra fotografier av PTD-medlemmar som strosar i palmers skugga.

PTD önskar dig mycket nöje här på våra sidor! Kom med!

Jouko Rautio, ordförande