PTD - Yhistys ja Nää

PTD :n puhheejohtaja Jouko Rautio
esitteleepi sulle meijä yhdistykse:


Klikkaamalla suurempi kuva  

PTD ry:n puolesta toivota terevetulua meijän verkkosivvuille ! Täsäo ny vähä Sulle meijä yhistyksestä, ketä me ollaa ja mitä me halutaa.


PTD Oulusa

PTD:n yhteyshenkilö Oulusa o Wirkkalan Timo. Nää voit vaikka kysyä siltä, millasta hommaa tääo. Ja se neuvoopi sitte hakemusteki kansa.

 

PTD perustettii v.1954 "Posti ja Telelaitoksen Diplomi-insinöörit ry:n" nimellä seaikase valtijo virasto DI-poruka etuje ajajaksi ja teekkarihenkiä pitämää. Vuosije varrella jäsenistö kirjo laajeni (mm. PT Akateemiset ry:n jäsenet tuli PTD:hen 1990-luvulla) ja toisaalta myös työnantaja vaihto muotua ja nimijä (valtijon liikelaitoksesta tuli pörssiyhtiö Sonera ja valtioyhtiö Suomen Posti Oy). Vuonna 2000 meijä yhistykse jäsenistö vaihtoki uuveksi nimeksi Posti- ja Tietoliikenteen diplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry. Nimi soveltuupi yhteen myös se muutokse kansa, että PTD vaihto järjestäytymistä TTT:stä (ent.VTK) Tietoliikenneliittoon v.1999. Vuonna 2004 PTD vaihto taas järjestäytymistä. Ny Toimihenkilöunioniin. TU toimii työehtosopimuste (TES) neuvvottelijaosapuolena Sonerasa, ja sielo moni PTD:n aktiivi vaikuttamasa tätäki kautta meijä jäsenistö etuja ajaen.

PTD jäsenistä enemmistö o nimenki mukkaa diplomi-insinöörejä. Meijä sääntöje mukkaa jäseneksi voi liittyvä akatteemise loppututkinnon suorittanu (tai opintoje loppuvaiheesa oleva) toimihenkilö, jonka työnantaja o Sonera-konserni tai Posti-konserni. PTD:sä o mukana kielekääntäjiä, lakimiehijä, ekonoomeja yms. Jos nää oot tunnistanu ihtes eellä olleesta kuvvauksesta, täytä näiltä sivvuilta löytyvä liittymisilmoitus ja pistä se PTD:n hallitukselle. Nää pääset hyvvää seuraa. Mm. Soneran entine toimitusjohtaja Aulis Salin toimi aikonnaa monija vuosija aktiivisesti meijä yhistyksesä, ml. puhheejohtajana.

PTD toimiipi jäsenkuntasa etuje ajajana. Tärkein toimintao ajjaa työsuhteesee liittyvviä asijoita ja ehtoja : palakkaus, työaika, sijjoitus (ookko nää Oulusa vai Stajisa), työsuhtee pysyvvyys. Toiminta tappahtuupi jäsenten ohojaamana, yhistyksen kokkouksisa hyväksyttyje toimintasuunnitelmien puitteisa ja kuunnele jäseniltä tulevvaa pallautetta. Jäsene tukena o PTD:n yhysmiehet ja TU:n luottamusmies-orkanissaatijo, jotka tarjuvaa apuva mahollisisa konfliktitilanteisa. Ku oot PTD:n jäse nää pääset työttömyyskassan piiriin. PTD haluvaa eistää korkiakoulutettuje asemaa ja arvostusta Sonera- ja Posti-konserneisa sekä vaikuttaa aktiivisesti näije työ-markkinoila hyvin kysyttyje asijan-tuntijoije puolesta. Kahto lista jäsenevuista meijä sivvuilta.

PTD o täynä teekkari-henkiä. Tämä näkkyy paihti yhistyksen "virallisisa" kokkouksissa (ylleensä 2/v) myös teema-aiheisisa Teleinsinööri-illoissa , joisa jäsenillä o mahollissuus kuunnela huippunimijä ja keskustella heijän kansa. Meijä vieraina o ollu mm. Soneran johto, Postin johto, Philipsin Rapeli ja Ericssonin johtaja yms. TES-neuvotteluje aikana järjestetyisä illoisa jäsenet o päässy kertommaa niije toiveita iha suoraa TU:n joholle. Teleinsinööri-illat o epämuovollisia ja vappautuneita tillaisuuksija. Nää voit lukija aijjemmista meijä sivvuilta. Neo ylleesä ollu Sonera tiloisa Vallilasa, mutta o pantu viteoyhteys Ouluu. Teekkarit järjestääpi excursioita , ja niise tekkee myös PTD. Niito tehty Australijaa myöte, mutta myös kotimaasa (mm. YLE, Finnair, Ilmavoimien Hornetit, Viestikeskus Lokki yms.). Näistäkkii nää voit lukija meijä sivvuilta, ja ihhaila valokuvija palamujen varjosa losuavista PTD:n jäsenistä. Taissielä olla Oulustaki.

PTD toivoopi että nää saat mukavia hetkijä näilä sivvuila ! Tuu mukkaa !

Jouko Rautio, puhheejohtaja