PTD - Su yhristys

PTD :n puheenjohtaja Jouko Rautio
panee esitellen sulle meirä yhristyksen:


Klikkaamalla suurempi kuva  

Moro! PTD ry:n puolest mää toivotan tervetuloo meirän verkkosivuil! Mää haluun kertoo Sulle meirän yhristyksest, ketä me ollaan ja mitä halutaan.


PTD perustettii vuanna1954 "Posti ja Telelaitoksen Diplomi-insinöörit ry:n" nimel ajaan silloise valtiov virasto DI-henkilöstö etui ja pitään teekkarihenkee yllä. Vuasien varrel jäsenistö kirjo laajeni (mm. PT Akateemiset ry:n jäsenet liitty PTD:hen 1990-luvulla) ja toisaalt myäs tyänantaja vaihto muatoo ja nimee (valtiol liikelaitoksest tuli pörssiyhtiö Sonera ja valtioyhtiö Suomen Posti Oy). Vuanna 2000 yhristyksemme jäsenistö vaihtoki uureks nimeks Posti- ja Tietoliikenteen diplomi-insinöörit ja akateemiset PTD ry. Nimi sopii yhteen myäs sem muutokse kans, et PTD vaihto järjestäytymistä TTT:stä (ent.VTK) Tietoliikenneliittoo vuanna 1999. Vuoanna 2004 PTD vaihto taas järjestäytymistä, nys Toimihenkilöunioniin. TU toimii tyäehtosopimusten (TES) neuvotteliaosapualena Soneras, ja lukusat PTD:n aktiivit vaikuttaa tätäki kautta jäsenistö etui ajaen.

PTD :llä o jäsenistö, jonka enemistö on nimenki mukasest diplomi-insinöörei. Sääntöje mukaa jäseneks voi liittyy akateemise loppututkinno suorittanu (tai opintoje loppuvaihees oleva) toimihenkilö, jonka tyänantaja o Sonera-konserni tai Posti-konserni. PTD:ssä o mukana kiälenkääntäjii, lakimiähii, ekonoomei yms. Jos sää oot tunnistanu ittes erellä olevast kuvauksest, nii täytä näilt sivuilt löytyvä liittymisilmoitus ja toimita se PTD:n hallituksel. Pääset hyvään seuraa. Mm. Sonera entine toimitusjohtaja Aulis Salin toimi aikanaa monia vuasia aktiivisest meirän yhristykses, ml. puheejjohtajana.

 
PTD toimii jäsenkuntasa etuje ajajana. Tärkei toiminta o ajaa työsuhteesee liittyvii asioit ja ehtoi : palkkaus, tyäaika, sijotus, tyäsuhtee pysyvyys. Toiminta tapahtuu jäsente ohjaamana, yhristyksen kokouksis hyväksyttyje toimintasuunnitelmie puitteis ja kuunnelle jäsenilt tulevaa palautet. Jäsene tukena o PTD:n yhrysmiähet ja TU:n luattamusmiäsorkanisaatio, jokka tarjoo apuu mahrollisis konfliktitilanteis. PTD:n jäsenet pääsee tyättömyyskassa piirii. PTD haluu eristää korkeekoulutettuje asemaa ja arvostust Sonera- ja Posti-konserneis sekä vaikuttaa aktiivisest näiren tyämarkkinoil hyvi kysyttyje asiatuntijoire pualest. Kato lista jäseneruist meirän sivuilta.

PTD o täynnä teekkari-henkee. Tää näkyy paitti yhristykse "virallisis" kokouksis (yleensä 2/v) myäs teema-aiheisis Teleinsinööri-illois, jois jäsenil o mahrollisuus kuunnella huippunimii ja keskustella heiän kanssaa manseksi viteolla nääs. Meirän vieraina o ollu mm. Soneraj johto, Postij johto, Philipsij ja Ericssonij johtajii yms. TES-neuvotteluje aikaa järjestetyis illois jäsenet o päässy kertoon toiveitaa suaraa TU:n johdol. Teleinsinööri-illat o epämuarollisii ja vapautuneit tilaisuuksii. Sää voit lukee aiemmist meirän sivuilt. Teekkarit järjestää excursioit, ja nii tekee myäs PTD. Niit o tehty Australiaa asti, mut myäs kotimaas (mm. YLE, Finnair, Ilmavoimien Hornetit, Viestikeskus Lokki yms.). Näistäki sää voit lukee meirän sivuilt, ja ihailla valokuvii palmuje varjos käyskentelevist PTD:n jäsenist.

PTD toivoo sulle mukavii hetkii näil sivuil! Tuu mukaan!

Jouko Rautio, puhheejohtaja