PTD:läiset edunvalvojat (TSF)PaikkaPTD:n edustajat
Luottamusmies Timo Moilanen
Työsuojeluvaltuutettu Petri Nyberg
Varatyösuojeluvaltuutettu Markku Immonen
EWC:n jäsen Timo Moilanen

PTD:n edustukset (TSF)Toimielin
(2011-2014)
PTD:n edustajat
Henkilöstörahaston valtuusto Petri Nyberg (puheenjohtaja)
Henkilöstörahaston hallitus Timo Moilanen (Esko Rintamäenpää varajäsen)
Ari Ahonen
Markku Immonen varajäsen